Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZKUNER I”

Rada Nadzorcza - uchwały

  uchwały-rn-1-6-2024-z-dnia-27-02-2024.pdf   uchwała-23-2023-w-sprawie-ustalenia-wysokości-opłaty-na-podatki-od-nieruchomości.pdf   uchwała-nr-19-i-20.pdf   uchwały-nr-17-i-18-w-sprawie-ustalenia-wysokości-opłaty-za-ubezpieczenie-budynku.pdf   uchwała-nr-16-2023.pdf   uchwały-11-12-13-15-w-sprawie-ustalenia-wysokości-opłat-od-01.07.2023.pdf   uchwała-nr-9-2023-w-sprawie-przyjęcia-planu-remontów-i-modernizacji-na-2023-r.pdf   uchwały-nr-2-3-4-5-6-7-8-w-sprawie-ustalenia-wysokości-opłat-od-01.04.2023.pdf   uchwała-nr-1-2023-w-sprawie-wykorzystania-funduszu-remontowego-na-wymianę-stolarki-okiennej-na-2023-r.pdf   uchwała-nr-16-2022-w-sprawie-ustalenia-wysokości-opłat-za-eksploatację-lokali-mieszkalnych.pdf   załącznik-do-uchwały-16-2022.pdf   uchwała-w-sprawie-ustalenia-wysokości-opłat-za-podgrzanie-ciepłej-wody-dla-nir.abr.9-i-10.pdf   uchwała-9.2022.pdf   uchwały-1-6-w-sprawie-ustalenia-wysokości-opłat-od-01.04.2022r.pdf   uchwały-2-3-4-5-6-7-w-sprawie-ustalenia-wysokości-opłat-od-01.04.2021-r.pdf   uchwała-nr-1-2021-w-sprawie-wykorzystania-funduszu-remontowego-na-wymianę-stolarki-okiennej-na-2021-r.pdf   uchwała-nr-16-w-sprawie-rozliczenia-różnic-zimnej-wody-za-rok-2019.pdf   uchwała-nr-17-w-sprawie-ustalenia-wysokości-opłat-stałych-za-energię-cieplną.pdf   uchwała-nr-18-w-sprawie-ustalenia-wysokości-opłat-zaliczkowych-na-poczet-kosztów-podgrzania-ciepłej-wody-użytkowej.pdf   uchwała-nr-9-w-sprawie-wprowadzenia-opłaty-za-sporządzenie-kopii-dokumentów.pdf