Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZKUNER I”

Do pobrania

  deklaracja-przystąpienia-do-spółdzielni.pdf   podanie-okna-dn.pdf   wniosek-o-przekształcenie-garazu.pdf   wniosek-o-przekształcenie-spółdzielczego-własnościowego-prawa.pdf   wniosek-o-przekształcenie-spółdzielczego-lokatorskiego-prawa-do-lokalu-w-odrębną-własność-lokalu.pdf   dane-osobowe-do-przekształcenia-prawa-do-lokalu.pdf   oświadczenie-śmieci.doc   oświadczenie-dla-nowego-lokatora.doc   oświadczenie-zmieniające-śmieci.doc   zgoda-na-udzielanie-informacji-elektronicznie.doc   zgoda-na-udzielanie-informacji-telefonicznie.doc