Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZKUNER I”

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Zarząd MSM „SZKUNER I” we Władysławowie informuje, że w dniu 03.10.2023 r.

nastąpi rozruch instalacji centralnego ogrzewania i rozpoczęcie sezonu grzewczego.

 

Zawory przygrzejnikowe z głowicami termostatycznymi w czasie rozruchu prosimy ustawić w pozycji „max” (pozycja 5).

 

Wszelkie przecieki oraz zapowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania prosimy zgłaszać do administracji Spółdzielni (58) 674-09-31

 

Po uruchomieniu ogrzewania prosimy o regulację temperatury w lokalach przy pomocy przy-grzejnikowych zaworów termostatycznych w celu optymalnego wykorzystania dostarczanego ciepła i zmniejszenia kosztów ogrzewania.

 

21.08.2023r.

INFORMACJA O OKRESOWYCH PRZEGLĄDACH PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Szanowni Państwo, w dniach 23 i 24 sierpnia 2023 r. odbędą się w naszej Spółdzielni okresowe przeglądy przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz sprawdzenie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych. Szczegółowe informacje odnośnie przeglądów znajdą Państwo na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych. 

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALI

Na pisemne żadanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po spełnieniu przez niego wymogów określonych w Statucie MSM "SZKUNER I" § 41 do 45.

Przeniesienie własności lokali odbywa się dwa razy do roku, w czerwcu i w grudniu. Wnioski o przeniesienie własności lokalu należy składać do 20 maja na miesiąc czerwiec, bądź do 20 listopada na miesiąc grudzień (wnioski dostępne w zakładce do pobrania). Wnioski złożone po tym terminie przechodzą automatycznie na kolejny okres.

  telefony-alarmowe.pdf