Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZKUNER I”

Ogłoszenia

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALI

Na pisemne żadanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po spełnieniu przez niego wymogów określonych w Statucie MSM "SZKUNER I" § 41 do 45.

Przeniesienie własności lokali odbywa się dwa razy do roku, w czerwcu i w grudniu. Wnioski o przeniesienie własności lokalu należy składać do 20 maja na miesiąc czerwiec, bądź do 20 listopada na miesiąc grudzień (wnioski dostępne w zakładce do pobrania). Wnioski złożone po tym terminie przechodzą automatycznie na kolejny okres.

  telefony-alarmowe.pdf