Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZKUNER I”

Informacje o zmianie opłat

28.02.2024 r.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 27.02.2024 r. podjęła uchwałę nr 2/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat za eksploatację lokali mieszkalnych której wysokość od 01.06.2024 r. dla członków spółdzielni wyniesie 4,30 zł/m2 wysokość opłat za eksploatację dla nie członków wyniesie 4,50 zł/m2.

27.02.2024r. podjęto uchwałę nr 3/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat stałych za energię cieplną dla poszczedólnych nieruchomości w MSM "SZKUNER I": dla Abrahama 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19 "ciepło opłata stała" od 01.04.2024 r. wyniesie 2,20 zł/m2, dla Abrahama 9 i 10 pozostanie 0,65 zł/m2, dla Hallera 13 1,50 zł/mi dla Siedleckiego 8 ciepło opłata stała wyniesie 2,30 zł/m2.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 27.02.2024 r. podjęła uchwałę nr 4/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach, której wysokość od 01.04.2024 r. wyniesie w budynku Abrahama 2 4,50 zł/lokal,  Abrahama 3 wyniecie 7,00 zł/lokal, Abrahama 9 7,70 zł., Abr.10 5,30 zł., Abr.15 10,10 zł., Abr.16 12,00 zł., Abr.17 12,00 zł. Abr.18 6,70 zł, Abr.19 7,30 zł., Hallera 13 8,20 zł/lokal.

Uchwała nr 5/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat za energię elektryczną w budynku Siedleckiego 8, której wysokość od 01.04.2024 r. wyniesie 37,20 zł/lokal dla mieszkań korzystających z miejsca postojowego w hali garażowej i 6,60 zł/lokal dla pozostałych mieszkań.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 27.02.2024 r. podjęła uchwałę nr 6/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat za podgrzanie ciepłej wody dla budynków Abrahama 3, 15, 16, 17, 18, 19. Stawka opłaty za ciepłą wodę od 01.01.2024 r. wyniesie 35 zł/m3.

Szczegółowo z treścią uchwał mogą się Państwo zapoznać w zakładce Akty Prawne - Rada Nadzorcza uchwały.

30.11.2023 r.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 28.11.2023 r. podjęła uchwałę nr 23/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłaty na podatki od nieruchomości, grunty, użytkowanie wieczyste dla nieruchomości w MSM "SZKUNER I", której wysokość od 01.01.2024 r. dla budynków: Abrahama 2 wyniesie 8,70 zł. za lokal , Abrahama 3: 8,60 zł, Abrahama 9: 8,95 zł, Abrahama 10: 8,95 zł, Abrahama 15 i 16: 18,40 zł, Abrahama 17: 14,90 zł, Abrahama 18: 12,60 zł, Abrahama 19: 12,10 zł, Hallera 13: 5,60 zł. Odrębne własności 0,40 zł. za lokal.

12.09.2023 r.

Szanowni Państwo, Rada Nadzorcza MSM "SZKUNER I" na swoim posiedzeniu w dniu 07.09.2023 r. ustaliła wysokość opłaty za energię elektryczną dla miejsc postojowych w budynku przy ul. Siedleckiego 8, która od 01.10.2023 r. wynosić będzie 35,00 zł. za miesiąc (Uchwała 19/2023).

Rada Nadzorcza uchwałą nr 20/2023 ustaliła wysokość opłat za eksploatację lokali mieszkalnych dla członków spółdzielni na poziomie 3,80 zł/m2. Nowa stawka będzie obowiązywać od 01.01.2024 r.

21.06.2023 r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu z dnia 20.06.2023 r. ustaliła wysokość stawki opłat za pozycję "ubezpieczenie budynku" w wysokości 4,80 zł/lokal dla budynków przy ul. Abrahama i Hallera, natomiast dla budynku Siedleckiego 8 stawka w wysokości 6,40 zł/mieszkanie. Uchwały 17/2023 i 18/2023. Stawki te będą obowiązywać od 01.07.2023 r.

31.03.2023 r.

W związku z drastyczną podwyżką druku książeczek opłat Rada Nadzorcza postanowiła podjąć uchwałę o wprowadzeniu jednorazowej opłaty za korzystanie z książeczek opłat, zgodnie z którą przy odbiorze książeczki lokator będzie jednorazowo obciążany kwotą 3,10 zł. za egzemplaż. Uchwała 11/2023.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej NBP w ostatnich dwóch latach przełożyły się m.in. na wysokie oprocentowanie naszych kredytów termomodernizacyjnych, co spowodowało znaczny wzrost spłacanych odsetek. Aby w pełni pokazać ponoszone koszty spłat kredytów Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu uchwałami nr 12/2023 i 13/2023 dokonała rozdziału środków wpłacanych do tej pory na Fundusz Remontowy dla budynków Abrahama 2 i 3, na dwa oddzielne cele, tj.: 1. obsługa kredytu NASZ REMONT i 2. fundusz remontowy na bieżące potrzeby

Ustalając dla Abrahama 2:

1. 4,50 zł/m2

 2. 1,00 zł/m2

dla Abrahama 3:

1. 3,60 zł/m

2. 1,20 zł/m2

Z uwagi na powyższe, Rada Nadzorcza postanawiła również zwiększyć od 01.07.2023 r. wysokość odpisu na Fundusz Remontowy dla budynków Abrahama 16, 17, 18, 19 do kwoty 2,70 zł za m2. Uchwała nr 15/2023.

24.02.2023 r.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 23.02.2023 r. podjęła uchwałę nr 2/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach, której wysokość od 01.04.2023 r. wyniesie w budynku Abrahama 2 4,50 zł/lokal,  Abrahama 3 wyniecie 6,30 zł/lokal, Abrahama 9 7,70 zł., Abr.10 5,10 zł., Abr.15 10,10 zł., Abr.16 12,00 zł., Abr.17 15,80 zł. Abr.18 6,70 zł, Abr.19 7,30 zł., Hallera 13 5,50 zł/lokal.

Uchwała nr 3/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za energię elektryczną w budynku Siedleckiego 8, której wysokość od 01.04.2023 r. wyniesie 16 zł/lokal dla mieszkań korzystających z miejsca postojowego w hali garażowej i 6,20 zł/lokal dla pozostałych mieszkań.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 23.02.2023 r. podjęła uchwałę nr 4/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłaty na podatki od nieruchomości, grunty, użytkowanie wieczyste dla nieruchomości w MSM "SZKUNER I", której wysokość od 01.04.2023 r. dla budynków: Abrahama 2 wyniesie 7,90 zł. za lokal , Abrahama 3: 7,80 zł, Abrahama 9: 8,00 zł, Abrahama 10: 8,00 zł, Abrahama 15 i 16: 17,40 zł, Abrahama 17: 13,60 zł, Abrahama 18: 11,50 zł, Abrahama 19: 11,20 zł, Hallera 13: 5,10 zł. Odrębne własności 0,40 zł. za lokal.

Informujemy również, że od 1 kwietnia 2023 r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23.02.2023 r. nr 5/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za konserwację domofonów w budynkach MSM "SZKUNER I". Opłata za konserwację domofonów w budynku Abrahama 2 wyniesie 1,62 zł/lokal, Abrahama 3 wyniecie 1,62 zł/lokal, Abrahama 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 i  Hallera 13: 1,30 zł/lokal.

23.02.2023 r. podjęto uchwałę nr 6/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za eksploatację garaży, która od 01.04.2023 wyniesie: 42 zł. br/m-c dla spółdzielczych własnościowych praw i 28 zł. br/m-c dla odrębnych własności.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 23.02.2023 r. podjęła uchwałę nr 7/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za podgrzanie ciepłej wody dla budynku Abrahama 15. Stawka opłaty za ciepłą wodę od 01.04.2023 r. wyniesie 30 zł/m3.

Informacja o opłacie korespondencyjnej:

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2023 z dnia 23.02.2023 r. osoby, które otrzymują pocztą wydruki opłat mieszkaniowych oraz dokumentów rozliczenia mediów i c.o. obciążane są każdorazowo opłatą korespondencyjną, która od kwietnia wynosi 7,00 zł..

Powyższą opłatę należy uiścić przy najbliższej opłacie mieszkaniowej po otrzymaniu korespondencji.

Wszystkie uchwały znajdziecie Państwo w zakładce Akty Prawne -> Rada Nadzorcza - uchwały

29.12.2022 r.

MSM "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 29.12.2022 r. podjęła uchwałę nr 16/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za eksploatację lokali mieszkalnych.

Po zapoznaniu się z analizą finansową i kalkulacją kosztów na rok 2023 uzadnione jest wypowiedzenie opłaty eksploatacyjnej z 2,50 zł/m2 i ustalenie jej w wysokości 3 zł/m2 od 01.04.2023 r. 

25.11.2022 r.

MSM "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 24.11.2022 r. podjęłą uchwałę nr 14/2022 w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z dodatkowo użytkowanych pomieszczeń piwnicznych stanowiących części wspólne budynków spółdzielczych, której wysokość od 01.01.2023 r. wyniesie 12 zł.

28.10.2022 r.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 27.10.2022 r. podjęła uchwałę nr 13/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za podgrzanie ciepłej wody dla nieruchomości Abrahama 9 i 10. Stawka opłaty za ciepłą wodę dla tych budynków od 01.01.2023 r. wyniesie 30 zł/m3.

30.04.2022 r.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 28.04.2022 r. podjęła uchwałę nr 9/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za pozycję "ubezpieczenie budynku" której wysokość od 01.07.2022 r. wyniesie w budynkach przy ulicy Abrahama i Hallera  3,80 zł/lokal, a w budynku Siedleckiego 8  4,80 zł/lokal.

28.02.2022 r.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 24.02.2022 r. podjęła uchwałę nr 2/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach, której wysokość od 01.04.2022 r. wyniesie w budynku Abrahama 2 4,00 zł/lokal,  Abrahama 3 wyniecie 6,00 zł/lokal, Abrahama 9 5,00 zł., Abr.10 4,50 zł., Abr.15 9,00 zł., Abr.16 9,00 zł., Abr.17 13,00 zł. Abr.18 5,00 zł, Abr.19 5,20 zł., Hallera 13 4,20 zł/lokal.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 24.02.2022 r. podjęła uchwałę nr 3/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za energię cieplną dla poszczególnych nieruchomości, której wysokość od 01.04.2022 r. wyniesie w budynkach Abrahama 2. 3. 15, 16, 17, 18, 19 i Hallera 13: 1,50 zł/m2. Zgodnie z uchwałą nr 4/2022 dla nieruchomości Abrahama 9 i 10 opłata stała za energię cieplną od 01.04.2022 r. wyniesie 0,65 zł/m2.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZKUNER I" informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 24.02.2022 r. podjęła uchwałę nr 5/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłaty na podatki od nieruchomości, grunty, użytkowanie wieczyste dla nieruchomości w MSM "SZKUNER I", której wysokość od 01.04.2022 r. dla budynków: Abrahama 2 wyniesie 7,00 zł. za lokal , Abrahama 3: 7,20 zł, Abrahama 9: 7,10 zł, Abrahama 10: 7,10 zł, Abrahama 15 i 16: 16,00 zł, Abrahama 17: 12,10 zł, Abrahama 18: 10,20 zł, Abrahama 19: 10,00 zł, Hallera 13: 4,60 zł. Odrębne własności 0,35 zł. za lokal.

Informujemy również, że od 1 kwietnia 2022 r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.02.2022 r. nr 6/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za konserwację domofonów w budynkach MSM "SZKUNER I". Opłata za konserwację domofonów w budynku Abrahama 2 wyniesie 1,50 zł/lokal, Abrahama 3 wyniecie 1,62 zł/lokal, Abrahama 9: 1,62 zł., Abr.10, 15, 16, 17, 18, 19 i  Hallera 13: 1,30 zł/lokal.

 

Informacja o opłacie korespondencyjnej:

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2023 z dnia 23.02.2023 r. osoby, które otrzymują pocztą wydruki opłat mieszkaniowych oraz dokumentów rozliczenia mediów i c.o. obciążane są każdorazowo opłatą korespondencyjną, która od kwietnia wynosi 7,00 zł..

Powyższą opłatę należy uiścić przy najbliższej opłacie mieszkaniowej po otrzymaniu korespondencji.

  opłata-za-odpady-od-maja-2022.pdf   opłata-za-odpady-od-2022-roku.pdf